skip to Main Content

Indien u door ziekte of handicap (tijdelijk) niet voor uzelf kunt zorgen, kunt u thuis verzorging en/of verpleging krijgen. Dit kan ook het geval zijn na een ziekenhuisopname. Wij kunnen u helpen bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging en verpleging. Hierbij valt te denken aan:

  • Douchen of wassen op bed
  • Aankleden
  • Huid- en wondverzorging
  • Hulp bij toiletbezoek
  • Hulp bij eten en drinken
  • Aanbrengen van prothese of hulpmiddel
  • Hulp bij medicijngebruik
  • Injecties en toediening medicatie
  • Meten van bloeddruk
  • Overige verpleegkundige taken en algemene persoonlijke verzorging

Wij denken graag met u mee, zoeken met u naar mogelijkheden, zodat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, ervaren en professioneel. De verpleegkundigen worden structureel bijgeschoold met als doel u de best mogelijke zorg te verlenen.

U kunt een beroep doen op persoonlijke verzorging wanneer u zichzelf door een aandoening, beperking of andere problematiek niet meer goed kunt verzorgen en niemand in de directe omgeving heeft die dit kan overnemen. De persoonlijke verzorging die u kunt krijgen is niet gebonden aan kantooruren. Mocht dat nodig zijn, dan komen wij ook in het weekend of ’s avonds bij u langs. Voor de nacht kunt u nachtzorg aanvragen.