Verpleging & Verzorging

Indien u door ziekte of handicap (tijdelijk) niet voor uzelf kunt zorgen, kunt u thuis verzorging en/of verpleging krijgen. Dit kan ook het geval zijn na een ziekenhuisopname.

Wij kunnen u helpen bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging en verpleging. Hierbij valt te denken aan:

 • Douchen of wassen op bed
 • Aankleden
 • Huid- en wondverzorging
 • Hulp bij toiletbezoek
 • Hulp bij eten en drinken
 • Aanbrengen van prothese of hulpmiddel
 • Hulp bij medicijngebruik
 • Injecties en toediening medicatie
 • Meten van bloeddruk
 • Overige verpleegkundige taken en algemene persoonlijke verzorging

Wij denken graag met u mee, zoeken met u naar mogelijkheden, zodat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, ervaren en professioneel. De verpleegkundigen worden structureel bijgeschoold met als doel u de best mogelijke zorg te verlenen.

U kunt een beroep doen op persoonlijke verzorging wanneer u zichzelf door een aandoening, beperking of andere problematiek niet meer goed kunt verzorgen en niemand in de directe omgeving heeft die dit kan overnemen.

De persoonlijke verzorging die u kunt krijgen is niet gebonden aan kantooruren. Mocht dat nodig zijn, dan komen wij ook in het weekend of ’s avonds bij u langs. Voor de nacht kunt u nachtzorg aanvragen.

Palliatieve zorg

Bij Stichting Brunnera bieden wij geen palliatieve zorg, Stichting Brunnera verwijst palliatieve zorgvragers door naar Coöperatie Dichtbij. Stichting Brunnera is lid bij Coöperatie Dichtbij.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk.

Palliatieve zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden.

Denk hierbij aan het voorkomen en behandelen van lichamelijke pijn, maar ook het verhelpen van problemen die kunnen ontstaan op het sociale, psychologische of spirituele vlak. Er is ook veel aandacht bij palliatieve zorg voor de naasten van de patiënt.

Zie ook voor meer informatie over Palliatieve zorg op de website van Coöperatie Dichtbij.

https://www.cooperatiedichtbij.nl/diensten/terminale-zorg/

Wanneer heb je recht op thuiszorg?

Je hebt recht op verpleging en verzorging thuis als je een handicap, ziekte of andere beperking hebt. Hiervoor heb je een indicatie nodig.  De verpleegkundige niveau-5 bespreekt de situatie met jou en stelt de indicatie. De indicatie bepaalt of je recht hebt op verpleging en verzorging thuis.

Wat doet de wijkverpleegkundige?

Wanneer je verpleging en verzorging thuis krijgt, komt er een verpleegkundige of verzorgende om je te helpen. In het kwaliteitskader verpleging staat wat je van de verpleging en verzorging thuis mag verwachten:

 • De verpleegkundige niveau-5 bepaalt samen met jou welke zorg je krijgt.
 • De verpleegkundige en verzorgende is er ook voor jou naaste(n) en mantelzorger(s).
 • De verpleging en verzorging thuis draagt bij aan een leven zoals U dat wenst.
 • De verpleegkundigen en verzorgenden zorgen met jou voor een goede relatie.
 • De verzorgenden en verpleegkundigen zijn gekwalificeerd.
 • U krijgt zorg van een vast team.
 • U krijgt veilige zorg.
 • De wijkverpleegkundige maakt duidelijke afspraken met je en komt deze na.
 • U kunt u zorgplan en zorgdossier te allen tijde zelf inzien.