Liefdadigheid

Stichting Brunnera is in 2015 opgericht met het doel om ouderen en voornamelijk christelijk allochtonen te helpen een waardig bestaan te leiden. Het is vanzelfsprekend een organisatie zonder winstoogmerk. Veel hulpbehoevenden worden geholpen op grond van liefdadigheid: er wordt bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning geboden aan mensen die (tijdelijk) geen indicatie hebben. Door allerlei wetswijzigingen in 2015 waren veel mensen tijdelijk zonder hulp komen te staan, de Stichting heeft toen haar uiterste best gedaan om deze mensen geen dupe te laten zijn van wet en regelgeving.
Stichting Brunnera is menigmaal als sponsor opgetreden voor de Armeense Kerk en voor culturele activiteiten van de Armeense gemeenschap. Er wordt tevens hulp geboden aan ouderen in Armenië op kosten van de Stichting.

Om het hierboven genoemde te kunnen blijven realiseren, heeft de stichting ook uw hulp nodig. Alle donaties zijn van harte welkom en worden louter voor liefdadigheidswerk gebruikt. U kunt doneren op onderstaand IBAN nummer:

Ten name van : Stichting Brunnera
NL79INGB0006840493