Missie en visie

Missie

De missie van Stichting Brunnera is: de mens in zijn waarde laten door het leveren van de juiste zorg. De zorgvraag van de cliënt staat hierbij centraal. Samen met de cliënt werkt de stichting aan de zorg om de kwaliteit van het leven van de cliënt te verbeteren. Ouderen bij wie de taal en/of cultuur een barrière vormt, raken geïsoleerd in de samenleving en krijgen daardoor vaak niet de zorg die ze moeten hebben. Bij Stichting Brunnera staat gelijkwaardigheid van het individu centraal, daarom streeft ze ernaar dat iedereen gelijkwaardige zorg krijgt. Ieder mens is uniek en Stichting Brunnera heeft respect voor de manier waarop mensen tegen de wereld aankijken, zowel qua normen en waarden, als qua opvattingen en gevoelens. Respect bestaat ook uit betrokkenheid, aandacht en oprechte belangstelling. Bij het handelen, houdt de stichting altijd rekening met de keuzes en de eigen wil van de cliënt. Mensen zoeken een zinvol bestaan en keuzevrijheid is daarbij van belang.

Visie

Vanuit de visie op zorg zetten de verpleegkundigen en verzorgenden van Stichting Brunnera zich in om de zelfredzaamheid van mensen te versterken. In een samenleving die continu verandert, is het voor mensen met psychische en/of lichamelijke beperkingen erg lastig om zonder extra hulp deze veranderingen bij te houden. Dit geldt vooral voor mensen van allochtone afkomst. Het is voor de zorgverleners een extra uitdaging om deze mensen thuis te laten voelen in Nederland. Uiteindelijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen vertrouwde omgeving en Stichting Brunnera wil daaraan bijdragen. Het bieden van directe zorg en ondersteuning is daar een mogelijkheid voor. Stichting Brunnera stelt de mens centraal, handelt respectvol en verleent zorg op maat, rekening houdend met de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden van de cliënt en met de verschillen in achtergrond, cultuur en religie. Stichting Brunnera is er voor iedereen die hulpbehoevend is en staat open voor de wensen van cliënten, familie en naastbetrokkenen.