Klachtenregeling

Interne klachtenregeling

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat je dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kun je terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien ben je niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kun je melding maken van jouw onvrede.

Jouw mening of klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van je leren.

Stichting Brunnera beschikt over een interne klachtenfunctionaris; Vartine Kouroumelian – Kerob.
Zij is werknemer bij Stichting Brunnera en kent de organisatie goed. Vanuit die positie is zij goed in staat om samen met u de juiste contacten te leggen, advies te geven of te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris is te bereiken via: v.kerob@stichtingbrunnera.nl of 06-20087375.

Externe klachtenregeling
Soms komt het voor dat je er samen met de betrokken werknemer niet uitkomt. Stichting Brunnera heeft een onafhankelijke klachtenregeling.
De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Stichting Brunnera.

Zie voor meer informatie het klachtenregeling