FAQ

  • Waar moet ik indicatie aanvragen als ik naar de dagbesteding wil komen?

Voor dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijk hulp dient u bij de gemeente een indicatie aan te vragen.

 

  • Kan ik zonder indicatie ook naar de dagbesteding van Stichting Brunnera?

Om bij de dagbesteding te kunnen komen heeft u in principe een indicatie nodig. Alleen in uitzonderlijke gevallen (dit ter beoordeling van het bestuur) kan de stichting beslissen om u ook zonder indicatie toe te laten. Dat valt dan onder de liefdadigheidsdiensten van de stichting.

 

  • Waar moet ik terecht voor indicatie van verpleging en verzorging?

Voor verpleging en verzorging dient u indicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Stichting Brunnera kan u daarbij helpen.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

www.ciz.nl 

 

  • Welke talen spreken de medewerkers van de stichting?

Bij de stichting zijn er meertalige medewerkers. Als u zelf niet zo goed Nederlands spreekt kunt u met onze medewerkers in de volgende talen communiceren: Engels, Armeens, Arabisch, Turks en Koerdisch.

 

  • Helpt de stichting mij met het aanvragen van indicatie?

De stichting heeft het liefst dat u samen met uw familie de indicatie aanvraagt, maar als dat voor u te lastig is zijn wij bereid om u daarbij te ondersteunen.

 

  • Als ik me inschrijf voor zorg kom ik dan in een wachtlijst?

Nee, Stichting Brunnera heeft geen wachtlijst. U kunt bij ons direct zorg ontvangen.

 

 

  • Hoe kan ik me inschrijven voor de nieuwe woningen?

U kunt gebruik maken van het bijgesloten inschrijfformulier.

 

  • Wat is de wachttijd om een huurwoning aangewezen te krijgen?

Wij nemen nu alle inschrijvingen in behandeling. De selectie zal echter begin volgend jaar plaatsvinden. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe groter de kans is dat u bij de eerste selectie terechtkomt.

 

  • Kan ik een woning huren en van mijn huidige zorginstelling zorg blijven ontvangen?

Nee. Om voor een woning in aanmerking te komen dient u zorg af te nemen van Stichting Brunnera.

 

  • Raak ik mijn inkomen kwijt als ik in het wooncomplex een woning huur?

Nee. U behoudt gewoon uw eigen inkomen en betaalt zelf uw huur en alles in uw huishouden. Het wooncomplex verhuurt puur woningen, het is geen verzorgingshuis.