Begeleiding & Dagbesteding

Begeleiding kan activerend of ondersteunend zijn en vindt individueel plaats, maar ook in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

De dagbesteding is 5 dagen in de week actief en biedt naast maaltijdvoorziening verschillende activiteiten aan ter bevordering van: preventie, ontspanning, sport, sociale contacten, educatie, hersenstimulatie en meer.

Activerende begeleiding is begeleiding waarbij een concreet verbeterdoel wordt vastgesteld en wordt nagestreefd. Deze vorm van begeleiding is gericht op het omgaan met de gevolgen van de aandoening, waarbij de begeleiding meestal van korte duur is.

Door middel van de activerende begeleiding wordt uw functioneren en mobiliteit verbeterd. Hierbij valt te denken aan: gesprekken, trainingen en oefeningen om gedrag en sociale vaardigheden te veranderen en/of te verbeteren.

Ondersteunende begeleiding is erop gericht zoveel mogelijk zelfstandigheid in uw dagelijks leven te behouden. Deze vorm van begeleiding bestaat uit activiteiten die de deelname aan het dagelijks leven bevorderen en die structuur geven aan de dag. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Hierbij valt te denken aan begeleiding bij ziekenhuisbezoek, boodschappen doen, wandelen, of participeren aan de dagbesteding.

Sommige ouderen kiezen voor ondersteunende begeleiding vanuit onze dagbesteding. Redenen om te kiezen voor een dagbesteding kunnen als volgt zijn:

  • Lichamelijke beperking of ziekte, waardoor ze minder snel onder de mensen komen en daardoor dreigen te vereenzamen;
  • Toenemend geheugenverlies (dementie), waardoor ze moeite hebben een goede dagbesteding te vinden;
  • Overbelasting mantelzorger doordat de hulpbehoevende veel zorg en aandacht vraagt.

Op onze dagbesteding kunt u onder deskundige begeleiding deelnemen aan diverse activiteiten, die u helpen langer zelfstandig en mobiel te blijven en sociaal isolement te voorkomen.

In het programma zijn onderdelen als geheugentraining en beweging opgenomen, maar er isĀ  ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Op de dagbesteding is geen dag hetzelfde.