Clientenraad

Cliëntenraad

Voor Stichting Brunnera staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we continu weten wat ze vinden van de geboden zorg en alles daaromheen. De cliënt wordt gehoord in de cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënt en oefent via overleg met de directie invloed uit op het beleid. De cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten thuiszorg.

Samenstelling

Bij voorkeur nemen cliënten van Stichting Brunnera zitting in de raad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden lid zijn van de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het bestuur van Stichting Brunnera voor een periode van twee jaar. Zittende leden kunnen maximaal twee periodes van twee jaar deelnemen.

De rechten van de cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van Stichting Brunnera over de zorg- en dienstverlening. Zij heeft recht op informatie zoals het zorgbeleid of de klachtenregeling. In een tweejaarlijks overleg komen de Cliëntenraad en de directie bij elkaar.