Tarieven en eigen bijdrage

Tarieven

De diensten van Stichting Brunnera zijn voor mensen met een indicatie. Ook de aanvullende diensten vallen hieronder. Met een indicatie kunt u op aanvraag ook gebruikmaken van de aanvullende diensten, zonder extra kosten.

WMO

Vanaf 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand aan eigen bijdrage. Het CAK kijkt bij het bepalen van deze bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.
Zij staan je graag te woord via 06-10882917 of 0546-706157, info@stichtingbrunnera.nl..

Moet ik zelf mijn indicatie aanvragen?

Nee! De wijkverpleegkundige regelt uw indicatie en bepaalt samen met u en uw mantelzorger hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

Tarieven voor aanvullende diensten

Eigen bijdrage wijkverpleging:
Er zijn geen kosten voor de diensten van de wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) deze kosten worden vergoed in uw basispakket van uw zorgverzekeraar.

Moet ik zelf mijn indicatie aanvragen?
Nee! De wijkverpleegkundige regelt uw indicatie en bepaalt samen met u en uw mantelzorger hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

 

Wlz

Wlz staat voor langdurig zorg. De WLZ is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. bijvoorbeeld mensen met dementie, of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Als u door een chronische aandoening beperkt bent en intensief zorg of toezicht nodig heeft, dan kunt u rekenen op onze professionele zorgverleners.

Het CAK- berekent hoeveel u moet betalen. Ook stuurt het CAK u de factuur voor de eigen bijdrage
De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Voor vragen of de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK via www.hetcak.nl