Clientvertrouwenspersoon

De verwijzing naar een clientvertrouwenspersoon;

Een cliëntvertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van uw rechten en kan u adviseren en ondersteunen op dit gebied. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon uw klachten aanhoren en adviseren.
Het is onder andere de taak van ons clientvertrouwenspersoon om naar de rechten van cliënten te kijken en te helpen als het contact tussen client en ondersteuner verstoord is.
Soms gaat het om een simpel misverstand, een enkele keer kan de ondersteuner de juiste toon niet vinden. Wat de clientvertrouwenspersoon doet is:

  • Het bieden van een gesprek naar aanleiding van een klacht of opmerking (dat kan ook per telefoon).
  • Het ondersteunen bij het verwoorden van een klacht of de opmerking.
  • Het ondersteunen bij het organiseren van een bemiddelingsgesprek. De clientvertrouwenspersoon kan ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Meer informatie en contactgegevens vind je hier.