Organisatie

Stichting Brunnera biedt op verschillende manieren thuiszorg aan. De zorgverlening is altijd gebaseerd op wat de cliënt nodig heeft en belangrijk vindt. Ieder mens is anders, daarom stemt Stichting Brunnera  de zorg af op de wensen, behoeften en persoonlijke situatie van de cliënten.

Stichting Brunnera levert zorg op maat! Dit kan tijdelijke hulp zijn, bijvoorbeeld na een operatie en wanneer de hulp langer of zelfs blijvend nodig is, zoals bij chronisch zieken en ouderen. Een van de belangrijkste doelen daarbij is dat de cliënten zo lang mogelijk in hun thuissituatie kunnen blijven. Stichting Brunnera onderscheidt zich van andere organisaties door de rechtstreekse contact met cliënten, door de kleinschaligheid zijn alle medewerkers sterk betrokken bij de zorg.

Stichting Brunnera richt zich voor het uitvoeren van haar zorgactiviteiten op Verpleegkundigen, Verzorgenden, ADL assistenten, Begeleiders en Huishoudelijk Verzorgers. Hun aantal varieert en is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal te leveren zorguren en de beschikbaarheid van de huidige zorgverleners. Stichting Brunnera heeft ook medewerkers op kantoor, deze houden zich bezig met kwaliteitsmanagement, financieel en personeelsadministratie. Verder bestaat het team uit toezichthouders, bestuurders en een manager bedrijfsvoering, in het organogram hierna wordt hier verder op ingegaan.