Vragen over Corona?

Veel gestelde vragen

Het zijn onzekere tijden. Graag brengen wij u met deze vragen en antwoorden op de hoogte van de maatregelen die Stichting Brunnera neemt om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. En natuurlijk ter bescherming van cliënten en personeel tegen besmetting.

We willen benadrukken dat we werken volgens de richtlijnen van het RIVM die de veiligheid van alle Nederlanders op het oog heeft.De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de thuiszorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom hebben wij als Stichting Brunnera alle relevante informatie met betrekking tot de thuiszorg voor u op onze website verzameld zodat u hiervan op de hoogte bent.

Alles over het Coronavirus in de thuiszorg.

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de thuiszorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom hebben wij als Stichting Brunnera alle relevante informatie met betrekking tot de thuiszorg voor u op onze website verzameld zodat u hiervan op de hoogte bent.

Zorgmedewerkers dragen in bijzijn van cliënten/collega’s preventief een mond-neus masker (dus ook als er geen coronaverdenking is). Het masker mag aan Eén stuk door worden gedragen (bij verschillende patiënten) totdat het ademhalen moeilijker wordt (na ca. 3 uur) of als het masker heel nat is, dan wissel je uiteraard je masker.

Handhygiëne extra belangrijk wegens coronavirus
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: hygiënisch werken is het belangrijkste als het gaat om het voorkomen van besmetting met ziektekiemen. Zeker in de zorg voor kwetsbare ouderen en helemaal tijdens uitbraken zoals die van het coronavirus momenteel.

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Was uw handen
Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.

 • Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
 • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand van anderen
Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven.

 • Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont.
 • Houd ook afstand van familie of vrienden.
 • Ga niet naar drukke plekken.
 • Ontmoet zo min mogelijk mensen.
 • Draag een mondkapje op plekken waar dat moet. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of een winkel.

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen
Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.

 • Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen.
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 • Blijf thuis tot u de uitslag weet.

Gebruik volledige bescherming bij een client met corona (verdenking), ook als er geen verdenking van corona is.

 • Gebruik een mond-neus masker.
 • Draag oogbescherming (spatbril of face-shield), schort met lange mouwen (spatwaterdicht) en wegwerphandschoenen.
 • Wissel handsschoenen bij iedere patiënt.
Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden.

De verpleging/verzorging en dagbesteding gaan waar mogelijk is gewoon door. Dat geldt ook voor huishoudelijk hulp en mantelzorg. Daarbij gelden de basisregels voor de hygiëne.

Continuïteit van zorg aan huis.
Kunnen begeleiders en de thuiszorg de zorg blijven leveren die cliënten gewend zijn?

De begeleiding en verzorging gaan waar mogelijk is gewoon door. Het kan eens voorkomen dat sommige cliënten minder zorg krijgen dan gebruikelijk of dat de zorg anders wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld meer zorg op afstand. Als dat zo is, wordt daar met de client en zijn naasten over gesproken.

Als mijn zorg verandert, krijg ik dat te horen?
Ja, in alle gevallen overleggen wij met onze cliënten over de zorg die zij krijgen en of er iets wordt gewijzigd.

Wordt er nog wel goede zorg geleverd?
Ja, onze zorgverleners volgen de richtlijnen en kwaliteitseisen die gelden en de basisregels rond hygiëne.

Huishoudelijk hulp

Kan ik als huishoudelijke hulp naar kwetsbare mensen?
Het is belangrijk dat kwetsbare mensen passende ondersteuning blijven ontvangen, onze personeel kunnen daarom nog steeds naar kwetsbare mensen toe om huishoudelijke hulp te bieden. Wel volgen al onze medewerkers heel strikt in alle gevallen de basisregels rond hygiëne op:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep, doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt. Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
  Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen.
 • Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 • Blijf thuis tot u de uitslag weet.

Heeft de medewerker of de cliënte last van neusverkoudheid, loopneus, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts? Bedenk dan of u het bezoek kunt uitstellen, tot u en/of de cliënte weer klachtenvrij zijn. Is uitstellen niet mogelijk? Bekijk dan of het nodig is om extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Als er bij de client of personeel corona is vastgesteld, moet de huishoudelijke hulp in ieder geval worden uitgesteld.

Mantelzorg

Kunnen cliënten mantelzorg blijven krijgen?

 • Wees terughoudend met lichamelijke contact, zeker als het gaat om kwetsbare ouderen.
 • Hebt u zelf neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, of moet u niezen of hoesten of heeft u verhoging of koorts: blijf dan thuis en vermijd sociaal contact
 • Als u als mantelzorger zelf klachten heeft passend bij COVID-19, is thuisquarantaine verplicht voor u. In zo’n situatie is vervangende zorg door uw eigen thuiszorg professionals nodig die uw zorgtaken overnemen.
Anderhalf meter

Anderhalf meter afstand voor zover het kan. Continue reinigen van ruimtes en oppervlaktes. Dit is een greep uit de tips voor het heropenen van dagbesteding in deze tijd.

In deze fase van de crisis blijft het voor sociaal professionals en gemeenten een zoektocht. Een zoektocht naar het vinden van passende manieren voor het (her)openen van dagbestedingslocaties, het bieden van passende zorg aan deelnemers en tegelijkertijd rekening houden met de maatregelen van het RIVM.

Het vraagt om een nieuwe manier van organiseren en ondersteunen van gemeentes en sociaal professionals. Daarom gaat deze fase gepaard met een verscheidenheid aan praktische en organisatorische zaken.

Wat wordt er gedaan als het coronavirus bij een client of personeel wordt geconstateerd?
Zodra er een vermoeden is op besmetting met het coronavirus wordt de client/personeel in isolatie geplaatst en volgens protocol verzorgd door een vaste groep van zorgmedewerkers, die beschermende kleding dragen. Stichting Brunnera volgt hierbij de landelijke hygiënerichtlijnen en adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD.

Bij een vermoeden op een besmetting wordt de betreffende cliënt getest. Bij een vastgestelde besmetting wordt de eerste contactpersoon door de management op de hoogte gebracht. Daarna volgt een bron- en contactonderzoek.

Wanneer worden de maatregelen na het constateren van het virus opgeheven?
De richtlijn is om isolatie van cliënten op te heffen nadat zij 72 uur klachtenvrij zijn. Daarnaast moeten er minimaal 14 dagen zijn versterken na de positieve test.

Wordt Stichting Brunnera extra schoongemaakt?
De interieurmedewerkers hebben extra schoonmaakinstructies gekregen. Daarnaast wordt er extra tijd en energie gestoken in het schoonmaken van handcontactpunten zoals lichtknopen, wc, deurkrukken, trapleuningen, kranen en keuken. In kantoorruimtes zijn speciale schoonmaakkits en reinigingsinstructies beschikbaar, medewerkers worden gevraagd alle ruimten te reinigen na gebruik.

Is dagbesteding gesloten?
De dagbesteding zijn nu weer geopend. Cliënten en hun naasten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Samen is gekeken wie als eersten in aanmerking komen om weer gebruik te mogen maken van de dagbesteding. Het aantal bezoekers van de dagbesteding is afhankelijk van de grootte van de ruimte. Er moet altijd 1.5 meter afstand gehouden worden. Medewerkers dragen een mond-neus masker.

Regel is dat cliënten een mond-neus masker dragen als zij zich verplaatsen binnen de locatie. Uiteraard zijn er cliënten die ervoor kiezen om de mond-neus masker het gehele dag of halve dag te dragen, dit is uiteraard een vrije keuze van de cliënte.

Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk?
Een zorgmedewerker mag weer werken na een positieve coronatest als zij voldoet aan de volgende punten:

 • Je bent 24 uur klachtenvrij:
 • Je bent 48 uur koortsvrij:
 • Het is minimaal 7 dagen na de positieve test.

Zijn alle bijeenkomsten voor medewerkers afgelast?
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het risico op een eventuele verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Stichting Brunnera heeft er daarom voor gekozen om alle, niet noodzakelijke, scholingen en bijeenkomsten en bijeenkomsten te annuleren.

Noodzakelijke scholingen (ook met betrekking tot mentale gezondheid) zijn vastgesteld en mogen gevolgd worden. Waar nodig mogen interne noodzakelijke scholingen weer fysiek georganiseerd worden.

Ik ben getest. Kan ik komen werken?
Uitgangspunt bij het testen is: word je getest, dan werk je niet totdat je de uitslag van de test hebt. Je voert hierover altijd overleg met je leidinggevende. Is het rooster technisch niet mogelijk om thuis de uitslag af te wachten en heb je milde gezondheidsklachten? Dan regelt je leidinggevende voor alle zekerheid een vervangende collega voor jou.

Mogen vrijwilligers nog steeds hun werkzaamheden doen bij Stichting Brunnera?
Er wordt nagedacht over het verder opstarten van vrijwilligerswerk. Stap voor stap wordt toegewerkt naar het inzetten van meer vrijwilligers. Dat is maatwerk en vraagt om begeleiding. De coördinatoren vrijwilligers voeren daarin de regie.

Alternatieven

Deze tijd laat ons zien dat er meer mogelijk is dan in eerste instantie werd gedacht. Dat blijkt ook uit de tal van alternatieven die in korte tijd zijn bedacht voor dagactiviteiten. Digitaal communiceren nam een vogelvlucht en het gebruik van apps en andere digitale leervolgsystemen wordt steeds meer benut.

Zelf besmet?
Onze zorgmedewerkers kunnen gebruik maken van een speciaal telefoonnummer: 0800-8101 voor het maken van een testafspraak. Alleen medewerkers krijgen voorrang die onmisbaar zijn voor de patiëntenzorg en de continuïteit van de zorg.

Hoe voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Vaccinatie

In de vaccinatiestrategie staat beschreven wie wanneer ingeënt kan worden met welk vaccin.
Cliënten en personeel krijgen ieders op zijn/haar beurt een oproep voor de vaccinatie.

Is het vaccinatiebewijs ook gemeld in het medisch dossier?
Ja, wanneer je als client bij Stichting Brunnera wordt gevaccineerd vermelden wij dit in de medische dossier van ieder cliënt.

Hoe lang bewaart het RIVM de gegevens van de vaccinatie?
Op grond van de wet bewaart het RIVM de vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de registratie.

Worden de coronamaatregelen bij Stichting Brunnera opgeheven na vaccinatie
Tot nader order blijven de huidige maatregelen van kracht. Na de eerste prik kunnen cliënten namelijk nog steeds corona krijgen en besmettelijk zijn. Ondanks deze vaccinaties moeten we nog voorzichtig zijn en voorzichtig blijven. Dan pas, als de overheid dit aangeeft, kunnen we de maatregelen zachtjes loslaten.

Wat als de cliënt eerst aangaf niet gevaccineerd te willen worden, maar zich bedenkt. Hoe kan de cliënt mee in een volgende vaccinatieronde.
Dan kan de cliënt mee in een volgende vaccinatieronde.

Afspraken waaraan u zich moet houden als u op bezoek komt.
Alle vastgestelde instructies rondom het dragen van mondmasker en hygiëne blijven uiteraard van kracht, dus:

 • Draag altijd en overal in onze instelling bij Stichting Brunnera een mondmasker.
 • Houd voldoende afstand van elkaar
 • Houd rekening met elkaar

Bij Stichting Brunnera werken tientallen medewerkers om u of uw naaste te verzorgen en te ondersteunen.

De corona besmetting is in onze organisatie Stichting Brunnera tot nu toe gelukkig heel laag gebleven. Iedereen die zich aan de regels heeft gehouden, heeft daaraan bijgedragen. Bedankt! Wat natuurlijk meespeelt is dat een groot deel van onze cliënten zijn gevaccineerd.

Voorzichtig blijven

Toch moeten wij heel voorzichtig blijven. Daarom ook deze eerste kleine stapjes. In kleine groepjes naar de dagbesteding. Voldoende afstand, bij minst of geringste klachten direct en zoveel mogelijk thuis blijven en gelijk testen.

Mocht uw nog verdere vragen hebben?
Neem gerust contact met ons op.

Verpleging

Indien u door ziekte of handicap (tijdelijk) niet voor uzelf kunt zorgen, kunt u thuis verpleging krijgen.

Dagbesteding

De dagbesteding is 5 dagen in de week actief en biedt naast maaltijdvoorziening verschillende activiteiten aan.

Begeleiding

Begeleiding kan activerend of ondersteunend zijn en vindt individueel plaats of in groepsverband.

Verzorging

Wij kunnen u helpen bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, ervaren en professioneel.

Huishoudelijk hulp

Wanneer u hulp in de huishouding nodig heeft, snappen wij dat en helpen wij u graag mee.

Maaltijdvoorziening

Stichting Brunnera biedt ook maaltijdvoorziening aan mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te koken.

Stichting Brunnera ziet u graag gelukkig en gezond in het leven staan.

Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, ervaren en professioneel. We zijn 24/7 bereikbaar.

De wachttijden

Stichting Brunnera heeft geen wachtlijsten, u kunt bij ons direct in zorg.